Telinevoimistelu

Turbonappulat Voimistelukoulu (4-6v)

Ei taitovaatimuksia.

Ryhmässä harjoitellaan voimistelun perustaitoja: pyörimiset, kierimiset, roikkumiset, tasapaino, kuperkeikat, kärrynpyörät, käsinseisonnat ja oikeat vartalon eri asennot; kuppi, kaari, suora, kerä, silta. Ryhmässä luodaan voimistelutaitojen pohja myöehemmälle harjoittelulle joko kilpa- tai harrasteryhmässä. Ryhmässä painottuu telinevoimisteluun, parkouriin ja teamgymiin tarvittavien edellytysten harjoittelu. Ryhmässä tehdään pohjatyötä tulevalle voimistelulle. Toiminnassa painottuu voimistelun laatu ja tekemisen ilo.


Alkeet  tytöt ja Alkeisjatko pojat (7-16v)

Ei taitovaatimuksia.

Alkeet -ryhmissä harjoitellaan Jatko tai Kehitys -ryhmään pääsemisen edellyttämää osaamista.

Ryhmässä lähdetään liikkeille liikunnan perustaidoista, kuten juokseminen, kieriminen pyöriminen, hyppiminen, välineiden käsittely, kuten hyppynaruilla pomput ym. Alkeet ryhmässä harjoitellaan voimistelun asentoja kuten kuppi, kaari, kerä ja silta sekä voimstelullisia liikkeitä kuten kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsinseisontoja, roikkumisia, kieppejä, ja turmariipuntoja. Haastavuutta lisätään kauden mittaan opittujen taitojen karttuessa. 


Jatko (7-16v)

Junior tytöt ja pojat (5-7v)

Taitovaatimukset: kuperkeikka eteen, matkustus aisalla ja perusliikkumiset, kuten karhu, rapu ym. sujuvat

Jatko Junior - ryhmissä harjoittelevat ovat yhden kauden harjoitelleet Turbonappuloissa tai osaaminen on riittävää.  

Ryhmässä harjoitellaan kuperkeikat eteen ja taakse, kärrynpyörät, käsinseisonnat, erilaisia hyppyjä ja temppuja sekä voimistelun asentoja kuten kuppi, kaari, kerä ja silta. Tärkeänä osana harjoittelua on liikunnan perustaitojen harjoittelu mm. pyörimiset, kierimiset, juokseminen, hyppiminen ym. Harjoittelussa edetään osallistujien osaamisen karttumisen mukaan.

Nuoremmat tai vanhemmat tytöt (7-16v)

Taitovaatimukset: Kehitysryhmän kriteerit eivät aivan täyty. Kuperkeikka eteen, matkustus aisalla, päälläseisonta seinää vasten ja perusliikkumiset, kuten karhu, rapu ym. sujuvat

Jatko-ryhmissä harjoitellaan Kehitys -ryhmään pääsemisen edellyttämää osaamista.

Ryhmässä tutuksi tulevat voimistelun asennot, kuten kuppi, kaari, kerä ja silta. Ryhmässä harjoitellaan voimstelullisia liikkeitä, kuten kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsinseisontoja, roikkumisia, kieppejä, turmariipuntoja ja voltteja. Harjoittelussa edeteään edellä mainittuja haastavampiin osaamisen lisääntyessä.

Liikunnan perustaidot kuten juokseminen, kieriminen pyöriminen, hyppiminen, välineiden käsittely, kuten hyppynaruilla pomput ym. ovat osa harjoittelua. Harjoitteluun sisältyy kevyttä voma- ja liikkuvuusharjoittelua.


Kehitys tytöt (7-16v)

Taitovaatimukset: kuperkeikka eteen ja taakse, kärrynpyörä molempiin suuntiin, kieppi, laudalta jännehyppy, hallittu päkiöillä kävely puomilla joka suuntaan sekä käsilläseisonta ilman tukea

Kehitys -ryhmissä harjoitellaan Taito -ryhmään pääsemisen edellyttämää osaamista.

Ryhmässä jatketaan sen osaamisen pohjalta, jota on saatu edellisissä ryhmissä.  Kehitys ryhmässä ylläpidetään voimistelun perustaitoja. Ryhmässä harjoitellaan permannolla tai trampalla esimerkiksi siltakaatoja, puolivoltteja, arabialaisia, flikinalkeita, taaksevoltin alkeita, voltteja, nojapuilla: kiintopyörähdyksiä, voimakieppiä ja heiluntaa, puomilla kärrynpyöriä ja käsinseisontoja.  Harjoittelu aloitetaan voimistelun perustaidoista. Haastetta lisätään osaamisen karttuessa ryhmän taitotason mukaisesti.

Harjoitteluun sisältyy voima- ja liikkuvuusharjoittelua. 


Taito ja Taitomasters (7-20v)

Tytöt

Taitovaatimukset: käsinseisonta kuperkeikka, fritti kuppiin, tik tak, hyppyaskeleesta arabialainen, puolivoltti,  kiintopyörähdys, heilunta aisalla, baby käsinseisonta puomilla, laudalta urho seisomaan, myötäotteella leuanveto sekä 10 jalannostoa jalat suorina yli vaakatason

Taito -ryhmä on telinevoimistelun haastavin tasoryhmä. 

Ryhmässä jatketaan sen osaamisen pohjalta, jota on saatu edellisissä ryhmissä. Taito ryhmässä ylläpidetään voimistelun perustaitoja. Ryhmässä harjoitellaan permannolla ja trampalla esimerkiksi puolivoltteja, arabialaisia, arabi-flikkejä, flikkejä, taaksevoltteja, voltteja, kierrevoltteja, nojapuilla: edistyneempiä nojapuuliikkeitä, puomilla kärrynpyöriä, käsinseisontoja, siltakaatoja. Harjoittelu aloitetaan voimistelun perustaidoista. Haastetta lisätään osaamisen karttuessa ryhmän taitotason mukaisesti.

Harjoitteluun sisältyy voima- ja liikkuvuusharjoittelua. 

Pojat

Taitovaatimukset: kuperkeikka eteen ja taakse, käsinseisonta ilman tukea, kärrynpyörät hallitusti molempiin suuntiin, tasonojapuilla matkustus ja kulmapito, trampalla eteenvoltti, köysikiipeily puoleen väliin tai ylös asti, juoksusta laudalta lentokuperkeikka, renkailla hallitusti turmariipunnasta taitto- ja lapariipuntaan. 

Taito -ryhmä on telinevoimistelun haastavin tasoryhmä. 

Ryhmässä jatketaan sen osaamisen pohjalta, jota on saatu edellisissä ryhmissä. Taito ryhmässä ylläpidetään voimistelun perustaitoja ja harjoitellaan permannolla ja trampalla esimerkiksi puolivoltteja, arabialaisia, arabi-voltteja, taaksevoltteja, voltteja, kierrevoltteja, tuplavoltteja, tasonojapuilla ja renkailla edistyneempiä liikkeitä ja pitoja. Harjoittelu aloitetaan voimistelun perustaidoista. Haastetta lisätään osaamisen karttuessa ryhmän taitotason mukaisesti.

Harjoitteluun sisältyy voima- ja liikkuvuusharjoittelua.