Hyvä hallinto

Seuran hallitus/johtokunta on tutustutunut ja sitoutunut urheilun yhteisiin Reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin ja antidoping-säädöksiin

Seuran hallitus/johtokunta on tutustunut vastuullisuustyökaluun ja käynyt läpi seuran eri toimijoiden muistilistat ja turavllisen seuran tarkistuslistan.

Jokainen seuran hallituksen/johtokunnan jäsen on suorittanut Seuran Hallinto -verkkokurssin

Seura on nimennyt puheenjohtajan Jaakko Sylvinin , joka vastaa vastuullisuus asioista ja johon eri
tahot ja toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä

Seuran eri toimijoilla on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat (voimistelijat,
vapaaehtoiset, valmentajat, hallinto, vanhemmat).