Ohjaajien/valmentajien ohjeet

Seuran pelisäännöt

Ohjaajan tehtävät ja pelisäännöt

●      Kerään alussa nimet ylös myClubiin

●      Olen aktiivinen eli leikin ja teen lasten mukana

●      Näytän aina esimerkkiä, jos osaat itse tehdä liikkeen

●      Huolehdin turvallisuudesta

●      Pidä tunneilla järjestys muistutan tarvittaessa pelisäännöistä

●      Ohjaan jokaista voimistelijaani tasapuolisesti

●      Kannustan jokaista lasta, jokaisella kerralla. Sano jokaiselle lapselle joka kerta jotain hyvää. Eriytän toimintaa edistyneemmille lapsille

●      Olen avoin, positiivinen ja kannustava

●      Autan ja ohjaan lasta tunnilla. Lapsi ei pysty tekemään pelkästään sanallisten ohjeiden mukaan

●      Puutun häiriökäyttäytymiseen ja kiusaamiseen (ohjeet toimintakäsikirjassa)

●      Annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti

●      Minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa.

●      Olen aina urheiluasussa ohjaamassa, purkan syönti ei ole suotavaa.

●      Käytän kännykkää vain tarvittaessa (esim. sarjat/ liikkeiden näyttö)

●      OHJAAN VOIMISTELIJOITA PISTÄMÄÄN TAVARAT PAIKOILLEEN JA LAITAN AINA RYHMÄNI KÄYTTÄMÄT TAVARAT PAIKOILLEEN.

●      PIDÄN HUOLTA, ETTÄ OMAN RYHMÄNI LAPSET EIVÄT SOTKE PAIKKOJA (esim mangesiumilla) TAI RIKO / REVI MATTOJA tai sotke pukuhuoneissa


Muistathan, että ohjaajalla on tärkeä rooli luodessa innostusta ja iloa! Ohjaajalla ja valmentajalla on paljon vastuuta ja valtaa, joten käytäthä sitä vastuullisesti.

Toimintakäsikirjassa on kaikki ohjaukseen liittyvät ohjeet ja ohjaajan tulee huolella perehtyä tähän.

TOIMINTAKÄSIKIRJA


Ohjaajan tutustuthan myös seuraaviin materiaaleihin:


Muista aina, että sinä olet osaava ohjaaja ja arvosta omaa osaamistasi! 

 

Sijaiset

Olet sitoutunut ohjaukseen, joten älä ole turhaan pois, jos joudut olemaan poissa,

hanki itsellesi aina itse sijainen ohjaajalistalta. WhatApp-ryhmässä on helppo hakea sijaisia. Äärihädässä jos, et saa ketään ilmoita Pirkolle. Aina kun sairastut soita siitä Pirkolle. Sairastuttuasi laita heti Whats Up ryhmään tieto sijaistarpeesta.  Jos olet pois ohjauksesta niin, ettet ole hankkinut sijaista siitä tulee ehdottomasti ilmoittaa muille tuntien ohjaajille ja Pirkolle.

Ohjaaminen

Voimisteluseura Keski-Uusimaa on linjannut, että jokaisen harrasteohjaajan tulee käydä:

 1. Voimisteluohjaajan startti
 2. Voimistelukoulu
 3. Laatua lasten voimisteluun
 4. Vastuullinen valmentaja- verkkokurssi
 5. Et ole Yksin-koulutus

Kilpapuolen valmentajien tulee käydä:

 1. Voimisteluohjaajan startti (seura järjestää)
 2. Voimistelukoulu (seura järjestää)
 3. Laatua lasten voimisteluun (seura järjestää)
 4. Fyysisen valmennuksen peruskoulutus (seura järjestää)
 5. Laijitaidon peruskoulutus (seura järjestää)
 6. Suunnittelu ja seuranta -verkkokurssi (liiton kautta)
 7. Tuomarikoulutus TH 1-4 (liiton kautta)

Muista ohjatessasi, että jokaisella tunnilla on merkitystä jokaiselle lapselle. Jokainen tunti on tärkeä. Sinä olet ohjaajana avainasemassa! Sinun työsi on tärkeää!!! Tee jokaisesta tunnista voimistelijalla ainutkertainen kokemus.


Jokainen tunti toimii mainoksena ulospäin!! Vanhemmat seuraavat tunteja ja maksavat ohjauksesta. Sinä saat palkkaa tunneista, joten sinun kuuluu ohjata ja opettaa harrastajia. KEHU, KANNUSTA JA KORJAA!


Ohjaaminen aloitetaan kokeneemman ohjaajan kanssa yhdessä. Kokenut ohjaaja on vastuuohjaajana ryhmässä ja häneltä voi kysyä ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä. Viime kädessä vastuu on vastuuohjaajalla. Ohjaaja suunnittelee, järjestää ja arvioi toimintaa.


VSK-U:n liikkujan polusta näet miten seurassa edetään ryhmästä toiseen liikkujan polku löytyy nettisivuilta. Jos olet kiinnostunut ja tähtäät kilpavalmennukseen tutustu Kihun urheilijan polkuihin.


Ohjaajan tehtävät ja pelisäännöt

●      Olen aktiivinen eli leikin ja teen lasten mukana

●      Näytän aina esimerkkiä, jos osaat itse tehdä liikkeen

●      Huolehdin turvallisuudesta

●      Pidä tunneilla järjestys muistutan tarvittaessa pelisäännöistä

●      Ohjaan jokaista voimistelijaani tasapuolisesti

●      Kannustan jokaista lasta, jokaisella kerralla. Sano jokaiselle lapselle joka kerta jotain hyvää. Eriytän toimintaa edistyneemmille lapsille

●      Olen avoin, positiivinen ja kannustava

●      Autan ja ohjaan lasta tunnilla. Lapsi ei pysty tekemään pelkästään sanallisten ohjeiden mukaan

●      Puutun häiriökäyttäytymiseen ja kiusaamiseen (ohjeet toimintakäsikirjassa)

●      Annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti

●      Minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa.

●      Olen aina urheiluasussa ohjaamassa, purkan syönti ei ole suotavaa.

●      Kännykän käyttö tunneilla on sallittu vain hätätapauksissa

●      OHJAAN VOIMISTELIJOITA PISTÄMÄÄN TAVARAT PAIKOILLEEN JA LAITAN AINA RYHMÄNI KÄYTTÄMÄT TAVARAT PAIKOILLEEN.

●      PIDÄN HUOLTA, ETTÄ OMAN RYHMÄNI LAPSET EIVÄT SOTKE PAIKKOJA (esim mangesiumilla) TAI RIKO / REVI MATTOJA tai sotke pukuhuoneissa