Harrasteryhmät

KAIKKIEN HARRASTAJIEN ILMOITTAUTUMINEN  JÄSENREKISTERIN KAUTTA!

VSKU WhatsApp  0503661233


Niissä ryhmissä, joissa harrastajia on harjoituksissa yli 10 jaetaan aina kahteen ryhmään ja ne harjoittelevat erikseen koko harjoituksen ajan. Tärkeää on tutustua päivitettyihin toimintaohjeisiin.

Ilmoittautuminen

KAIKKI uudet 4-7 vuotiaat harrastajat aloittavat telinevoimistelun alkeet oman ikäryhmänsä VOIMISTELUKOULUSTA ja sitä vanhemmat uudet harrastajat aloittavat oman ikäryhmänsä telinevoimistelun tai parkourin ALKEISRYHMÄSSÄ, josta ohjaaja voi taitotasotestin tai harkintansa perusteella suosittaa siirtymistä edistyneempään ryhmään. Syyskausi alkaa viikolla 35 ja kevätkausi alkaa viikolla 2.

HUOM. Varsinaiset ryhmämuutoksiin vaikuttavat taitotasotestit tehdään voimistelijoille kevätkauden päätteeksi, mutta ohjaajat voivat suosittaa harrastajalle ryhmän vaihtoa myös syyskauden päätteeksi tai myös kesken harrastekauden.

MIKÄLI kuitenkin katsotte, että aloittavalla harrastajalla olisi valmiuksia aloittaa edistyneemmässä ryhmässä, olkaa hyvä ja sopikaa testiaika: harraste.vsku@gmail.com. Kaikkiin ryhmiin ensisijassa ovat seuran aiemmat harrastajat.

Kauden päätteeksi vapautuu yleensä joitain ryhmäpaikkoja uusille harrastajille. Näitä paikkoja tarjoamme ensisijaisesti edellisessä ilmoittautumisessa jonotuspaikalle jääneille. 

Harrastuksen lopettamisesta on ehdottomasti ilmoitettava sähköpostitse: harraste.vsku(at)gmail.com ja vsku.laskutus(at)gmail.com Tämä siksi, jotta voimme tarjota vapautunutta paikkaa muille halukkaille.

HUOM! KS. RYHMÄKOHTAISET TAITOVAATIMUKSET JA HARJOITUSAJAT RYHMIEN OMILTA SIVUILTA

HARRASTEMAKSUT


HARRASTUKSENA TELINEVOIMISTELU!

Voimisteluseura Keski-Uusimaan harrasteryhmissä harjoittelu on leikinomaista ja hauskaa. Kuitenkin myös harrasteryhmissä kiinnitämme huomiota juuri telinevoimistelulle ominaisiin liikkeisiin, vartalon asentoihin ja ojennuksiin, liikkuvuuteen ja voimaan. Juuri kaikki nämä osa-alueet yhteensä tekevät telinevoimistelusta niin monipuolisesti kehittävän harrastuksen.

Monipuolisten harjoitteiden ansiosta telinevoimistelu toimiikin mainiosti myös muita urheilu- ja liikuntalajeja tukevan “kakkosharrastuksena”. Monet eri urheilulajien huippuammattilaiset ovat jossain uransa vaiheessa harrastaneet myös telinevoimistelua, sillä telinevoimistelun lihaskuntoharjoittelu ja liikkeet antavat parhaan mahdollisen pohjan vartalonhallintaan.
 

Alkeisryhmissä harjoitellaan mm. pyörimiset, kierimiset, kuperkeikat, kärrynpyörät, käsinseisonnat, kiepit, oikeat vartalon eri asennot...

Vaikka kilpailulajina telinevoimistelu onkin vahvasti yksilölaji, tapahtuu harjoittelu myös kilpapuolellamme ryhmissä. Voimisteluharrastus tuokin salilta nopeasti paljon uusia “jumppakavereita“. Uusien, voimisteluharrastuksensa aloittavien, toisilleen tuntemattomien lasten ja nuorten “hitsautumista” tiiviiksi ryhmäksi onkin aina ilo seurata.

Ryhmässä toimiminen ja harjoittelu kehittää myös sosiaalisia taitoja, kuten toisten huomioon ottamista, oman vuoron odottamista, sopeutumista erilaisiin tilanteisiin sekä ohjeiden kuuntelua ja niiden mukaan toimimista. Ohjaajien ohjeiden mukaan toimiminen onkin erityisen tärkeää, sillä salilla harjoittelee useita ryhmiä samanaikaisesti 

Lajirakkaus luodaan lapsiin jo urheilu- ja liikuntauran alussa, siksi jokainen seuran harrastaja on yhtä arvokas.

Voimisteluseura Keski- Uusimaassa voi kasvaa ja kehittyä. Seuraavassa kuvassa on kuvattu liikkujan polku seurassa!

TEMPPUJA, TAITOJA JA TOIMINTAA - ILOISESTI, KANNUSTAVASTI JA TASAPUOLISESTI!