Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry

PELISÄÄNNÖT

Seuran tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintaansa, joten vanhempien mielipide ja palaute on tärkeää. Avoimella vuorovaikutuksella luomme hyvän pohjan yhteistyölle. Olemme vuosien varrella pitäneet useita pelisääntökeskusteluja, joiden pohjalta laadittuihin yhteisiin pelisääntöihin on kerätty tärkeimmiksi koettuja asioita.


Vanhemman pelisäännöt

 1. Annan ohjaajille, valmentajille, tuomareille sekä toimitsijoille työrauhan. Ohjaajan tavoitteena on ohjata voimistelijaa luovaan ja itsenäiseen toimintaan. Työrauhan säilyttämiseksi on tärkeää, että ohjaajan työskentelyyn ei puututa kesken tunnin. Ohjaajan kanssa voi keskustella tunnin jälkeen, tai mieluiten sopia keskusteluajasta. Sovi ohjaajan kanssa , jos jäät seuraamaan tuntia saliin.
 2. En arvostele ohjaajaa, valmentajaa, tuomaria tai toimitsijaa lapseni kuullen. Jos haluat antaa palautetta ohjaajan/valmentajan toiminnasta, ole yhteydessä harrastekoordinaattoriin tai toiminnanjohtajaan.
 3. Sovin tuntien seuraamisesta erikseen ryhmän ohjaajan kanssa
 4. Kannustan lastani ja annan hänelle työrauhan.
  • En vertaa lastani toisin lapsiin, vaan annan lapseni kehittyä omaa tahtiaan.
  • Tuen lastani hänen kehittymisessään.
  • Iloitsen hänen kanssaan jo pienistäkin onnistumisista.
 5. Ohjaan lastani hyviin elämäntapoihin ja käytöstapoihin.
 6. Kerron ohjaajalle mahdollisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa lapsen jaksamiseen ja kehittymiseen. Ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus.
 7. Liikun salien alueella autollani erityisen varovaisesti

Ohjaajan ja valmentajan pelisäännöt  pelisäännöt ja toimintaohjeet 

 1. Huolehdin turvallisuudesta
 2. Ohjaan jokaista voimistelijaa tasapuolisesti
 3. Olen avoin, positiivinen ja kannustava!
 4. Annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti
 5. Minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa

Voimistelijan pelisäännöt

●      Kuuntelen ohjaajaa

●      Noudatan ohjeita

●      Käyttäydyn hyvin

●      Kannustan kavereita

●      Annan toiselle harjoitusrauhan

●      Yritän parhaani

●      Olen ystävällinen kaikille ryhmässä, en kiusaa ketään

●      Siivoan jälkeni


Mikäli voimistelija ei toistuvista pyynnöistä huolimatta noudata pelisääntöjä ja hänen käytöksensä on joko vaaraksi tai häiriöksi muille ryhmän jäsenille tai hän vaarantaa käytöksellään oman turvallisuutensa, ohjaajalla on oikeus poistaa voimistelijan ryhmästä


TUNTIEN SEURAAMINEN SALEILLA

Veskuhallilla tunteja voi seurata vain katsomotasanteelta. Annathan työrauhan lapsellesi ja ohjaajille tunnin aikana. Huutelu ylätasanteelta tunnin aikana ei ole asiallista. 

PiirosellaJärvepäässä Järevnpään kaupunki on linjannut, että tuntien seuraaminen telinealueen reunoilla ei ole sallittua.


TEMPPUJA, TAITOJA JA TOIMINTAA - ILOISESTI, KANNUSTAVASTI JA TASAPUOLISESTI.