Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry

PELISÄÄNNÖT

Seuran tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintaansa, joten vanhempien mielipide ja palaute on tärkeää. Avoimella vuorovaikutuksella luomme hyvän pohjan yhteistyölle. Olemme vuosien varrella pitäneet useita pelisääntökeskusteluja, joiden pohjalta laadittuihin yhteisiin pelisääntöihin on kerätty tärkeimmiksi koettuja asioita.


Vanhemman pelisäännöt

 1. Annan ohjaajille, valmentajille, tuomareille sekä toimitsijoille työrauhan. Ohjaajan tavoitteena on ohjata voimistelijaa luovaan ja itsenäiseen toimintaan. Työrauhan säilyttämiseksi on tärkeää, että ohjaajan työskentelyyn ei puututa kesken tunnin. Ohjaajan kanssa voi keskustella tunnin jälkeen, tai mieluiten sopia keskusteluajasta. Sovi ohjaajan kanssa , jos jäät seuraamaan tuntia saliin.
 2. En arvostele ohjaajaa, valmentajaa, tuomaria tai toimitsijaa lapseni kuullen. Jos haluat antaa palautetta ohjaajan/valmentajan toiminnasta, ole yhteydessä harrastekoordinaattoriin tai toiminnanjohtajaan.
 3. Sovin tuntien seuraamisesta erikseen ryhmän ohjaajan kanssa
 4. Kannustan lastani ja annan hänelle työrauhan.
  • En vertaa lastani toisin lapsiin, vaan annan lapseni kehittyä omaa tahtiaan.
  • Tuen lastani hänen kehittymisessään.
  • Iloitsen hänen kanssaan jo pienistäkin onnistumisista.
 5. Ohjaan lastani hyviin elämäntapoihin ja käytöstapoihin.
 6. Kerron ohjaajalle mahdollisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa lapsen jaksamiseen ja kehittymiseen. Ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus.

Ohjaajan pelisäännöt

 1. Huolehdin turvallisuudesta
 2. Ohjaan jokaista voimistelijaa tasapuolisesti
 3. Olen avoin, positiivinen ja kannustava!
 4. Annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti
 5. Minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa

Voimistelijan pelisäännöt

 1. Kuuntelen ohjaajaa
 2. Noudatan ohjeita
 3. Käyttäydyn hyvin
 4. Kannustan kavereita
 5. Annan toiselle harjoitusrauhan
 6. Yritän aina parhaani
 7. Siivoan jälkeni

Mikäli voimistelija ei toistuvista pyynnöistä huolimatta noudata pelisääntöjä ja hänen käytöksensä on joko vaaraksi tai häiriöksi muille ryhmän jäsenille tai hän vaarantaa käytöksellään oman turvallisuutensa, ohjaajalla on oikeus poistaa voimistelijan ryhmästä.


TUNTIEN SEURAAMINEN SALEILLA

Kaikilla saleillamme toivomme vanhempien sopivan erikseen, jos jäävät seuraamaan tunteja saliin. Piirosella Järvenpään kaupunki on linjannut ettei salissa saa vanhemmat seurata tunteja. Miksulassa tuntein seuraamiseen ei ole tilaa. Yhteisen linjauksen vuoksi kaikilla saleilla toivomme, että tuntein seuraamisesta sovitaan erikseen.TEMPPUJA, TAITOJA JA TOIMINTAA - ILOISESTI, KANNUSTAVASTI JA TASAPUOLISESTI.