Ympäristö ja ilmasto

Toimiaksemme vastuullisesti suhteessa ympäristöön ja ilmastoon meidän tulee edistää toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään seuran ympäristövaikutuksia ja edistämään kestävää kehitystä. Näitä ovat  esimerkiksi.

Kierrätys ja jätteiden vähentäminen: Voimisteluseurassa kannustamme jäseninämme ja henkilökuntaamme kierrättämään ja vähentämään jätteitä esimerkiksi tarjoamalla asianmukaisia kierrätyspisteitä seuran tiloissa ja vähentämällä yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä. 

Seuran yleisötiloissa on käytettyjen voimisteluasujen myyntirekki ja seuralla on facebookissa varustekirppis-sivut. 

Seurassa kierrätetään saatuja pokaaleja. 

Energiatehokkuus: Seurassa pyritään hankkimaan energiatehokkaita laitteita ja järjestelmiä omilla tiloillaan vähentääkseen energiankulutusta. Lisäksi voimisteluseura voi kannustaa jäseniään ja henkilökuntaansa vähentämään energiankulutusta esimerkiksi sammuttamalla valot ja laitteet käytön jälkeen.

Liikkuminen: Kannustamme harrastajia liikkumaanpyörällä , kävellen  tai joukkoliikennettä käyttäen. Kannustamalla jäseniä  ja henkilökuntaamme valitsemaan ympäristöystävällisiä kulkuneuvoja matkoilla seuran tiloihin ja tapahtumiin. Käytämme ja kannustamme kaikkia suosimaan kimppakyytejä, jos liikkuminen julkisilla ei ole mahdollista.

Ympäristöystävälliset hankinnat: Seuramme  pyrkii valitsemaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja hankinnoissaan, kuten kierrätettyjä tai kierrätettäviä materiaaleja, ympäristösertifioituja tuotteita ja energiatehokkaita laitteita. Seura kunnostaa ahkerasti kaikki välineitään turvallisuudesta tinkimättä. Esim. patjoille hankitaan uudet päälliset eikä koko uutta mattoa.

Tietoisuuden lisääminen: Jaamme tietoa mahdollisista voi tiedotuskampanjoista ja koulutustilaisuuksista jäsenilleen ja henkilökunnalleen ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä, sekä kannustaa heitä ottamaan ympäristöasiat huomioon omassa arjessaan ja päätöksenteossaan.

Näiden toimenpiteiden avulla seuramme voi vähentää omaa ympäristökuormitustaan ja toimia aktiivisesti ympäristövastuullisena toimijana omassa yhteisössään. Lisäksi se voimme  toimia esimerkkinä ja kannustaa muita toimijoita ympäristöystävälliseen toimintaan.