Hyödyllistä tietoa kilpailemisesta (NTV)

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpaileminen aloitetaan aina suorittamalla Pronssi- ja Hopeamerkki sekä osallistumalla ainakin kerran vähintään kahden seuran yhteiseen Stara tapahtumaan. Hopeamerkin suoritettuaan, B-luokkaan voidaan siirtyä kilpailemaan aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta

Kilpalinjalla edetään luokkanoususääntöjen mukaan. Luokkanousu on voimassa heti vaadittavan kategorian/pisteiden saavuttamisen jälkeen. Kilpailussa saadut nousupisteet eivät kuitenkaan välttämättä automaattisesti tarkoita luokkanousua seuraaviin kilpailuihin, vaan on aina myös valmentajan harkinnan mukainen päätös voimistelijan valmiuksista luokkanousuun. Myöskään ns. ”pakkonousupisteitä” ei ole.

Kultamerkin suoritettuaan ja nousupisteet (vähintään III kategorian pisteet) B-luokasta saatuaan, voidaan siirtyä kilpailemaan C-luokkaan jne. Kultamerkin suoritettuaan voidaan suorittaa Timanttimerkki. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 8 vuotta

Maajoukkuelinjan luokkaan 2 voi osallistua suoritettuaan Timanttimerkin liikkeet hyväksytysti, kilpailtuaan kilpalinjan pakolliset B-, C-ja D-luokat ja saatuaan D-luokasta vähintään kategorian V (huomaa ero kilpalinjan luokkanousupisteisiin).

Naisten telinevoimistelun Luokkajärjestemä katsottavissa tästä

KILPAILUJÄRJESTELMÄ

Kilpalinjan luokissa B-F ja maajoukkuelinjan luokissa 2.-5. kilpaillaan neliottelu, jonka tulosten perusteella voi nousta seuraavaan luokkaan. Lisäksi kilpalinjan luokissa E-F ja maajoukkuelinjan luokissa 2.-5. käydään telinekohtainen kilpailu.

SARJAT, PISTEET JA TULOSLUETTELO (Kilpalinjan B-D luokat)

Pakollisten sarjojen lähtöpisteet ovat 10,00 p. Suoritusta arvosteltaessa, kaikkien voimistelijoiden lähtöpisteet ovat siis 10,00 pistettä, josta tuomarit tekevät vähennyksiä virheistä ja näin saadaan kilpailijan lopulliset pisteet.

Pakollisten sarjojen virhevähennykset B-D luokissa luettavissa Voimisteluliiton luokkakilpailujärjestelmän säännöistä.


Kilpalinjan luokissa B-D arvostelevien tuomareiden antamat pisteet näytetään puolen numeron (7-10) ja yhden numeron (6-7) tarkkuudella seuraavasti:

9,5 - 10     (= 9,5 - 10)

9 - 9,5       (= 9 - 9,45)

8,5 - 9       (= 8,5 - 8,95)

8 - 8,5       (= 8 - 8,45)

7,5 - 8       (= 7,5 - 7,95)

7 -7,5        (= 7 - 7,45)

6 - 7          (= 6 - 6,95)

alle 6


Luokkien B-D neliottelun tulosluettelossa julkaistaan:

  • kymmenen (10) parhaiten sijoittunutta voimistelijaa paremmuusjärjestyksessä, loppupisteitä ei merkitä, vain kategoriat
  • loput voimistelijat kategorioittain aakkosjärjestyksessä (ei siis paremmuusjärjestyksessä!)
  • suositellaan, että tulosluetteloihin kirjataan pisteet telineittäin em. pisterajojen mukaisesti (puolen numeron (7-10), yhden numeron (6-7) ja alle 6 tarkkuudella)


Kategoriat:

VII                yhteispisteet = 36               Erinomainen suoritus

VI                 yhteispisteet 35–35,95       Kiitettävä suoritus

V                  yhteispisteet 33,5–34,95   Erittäin hyvä suoritus

IV                 yhteispisteet 32–33,45       Hyvä suoritus

III                 yhteispisteet 30–31,95       Melko hyvä suoritus, oikeuttaa luokkanousuun

II                  yhteispisteet 28–29,95      Tyydyttävä suoritus

I                   yhteispisteet alle 28           Välttävä suoritus

Kilpalinjan luokissa E ja F, maajoukkuelinjan luokissa 2.-5. ja katsastuksissa tms. virallisissa kilpailuissa arvostellaan ja näytetään sekä D-pisteet vaikeudesta että loppupisteet normaalisti. Näissä luokissa neliottelun tulosluetteloon kirjataan kunkin telineen lopulliset pisteet (LP), neliottelun yhteispisteet(YHT) ja neliottelun sijoitukset(SIJA). Telinekohtaiset tulosluettelot kirjataan aina kaikista maajoukkuelinjan ja kilpalinjan luokista E-F seuraavasti:

Kunkin telineen vaikeusarvo(DV), kokoonpanovaatimukset(CR), yhdistelmä- ja sarjahyvitykset (CR), D-pisteet vaikeudesta (D), E-pisteensuorituksesta (E), lopulliset pisteet (LP)ja telinekohtaiset sijoitukset (SIJA)


Joukkuekilpailu

Se järjestetäänkö kilpalinjan luokkakilpailussa myös joukkuekilpailu, on aina järjestävän seuran päätettävissä. Maajoukkuelinjalla ei järjestetä joukkuekilpailuja.


Lähde: Suomen Voimisteluliitto http://www.voimistelu.fi/


MUITA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:


Voimistelijan polku

Voimisteluliiton materiaalipankki