Vastuullisuus

Vastuullisessa voimistelussa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

Voimisteluseura Keski-Uusimaassa vastuullisuus tarkoittaa:

Seuran hallitus/johtokunta on tutustutunut ja sitoutunut urheilun yhteisiin Reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin ja antidoping-säädöksiin

Seuran hallitus/johtokunta on tutustunut vastuullisuustyökaluun ja käynyt läpi seuran eri toimijoiden muistilistat ja turavllisen seuran tarkistuslistan.

Jokainen seuran hallituksen/johtokunnan jäsen on suorittanut Seuran Hallinto -verkkokurssin

Seura on nimennyt puheenjohtajan Jaakko Sylvinin , joka vastaa vastuullisuus asioista ja johon eri
tahot ja toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä

Seuran eri toimijoilla on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat (voimistelijat,
vapaaehtoiset, valmentajat, hallinto, vanhemmat).

Seura noudattaa työsuhdeasioissa Suomen lakia ja säädöksiä


Seuralla on omat ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen