Tasoryhmät

Voimisteluseura Keski- Uusimaassa voi kasvaa ja kehittyä. Seuraavassa kuvassa on kuvattu liikkujan ja harrastajan polku seurassa.

Voimisteluseura Keski-Uusimaan harrasteryhmät on jaettu 4 eri tasoon. Jokaisessa tasossa on kriteerit, joiden mukaan ryhmissä siirrytään. Alla lyhyet kuvaukset kunkin ryhmän vaatimuksista. 

Tasoryhmäjaottelu:

Lasten ja nuorten ryhmät jakautuvat tasoryhmien sisällä ikäryhmien mukaisiin jaotteluihin, jotka ikäjärjestyksessä nuoremmasta vanhempaan menevät näin: junior, nuoremmat ja vanhemmat.

Alkeet:

Seuran Alkeet -ryhmiksi lukeutuvat, Turbonappulat- sekä kaikki telinevoimistelun-, parkourin- ja akrobatiavoimistelun- Alkeet -ryhmät.  Harrastaminen aloitetaan pääsääntöisesti alkeet ryhmistä. 

 Alkeet ryhmissä ei ole taitovaatimuksia. Ryhmissä harjoitellaan lajin perusteita, sekä liikkeiden vaatimaa voimaa ja liikkuvuutta. Ryhmissä edetään taidon karttumisen mukaan. 


Jatko:

Seuran Jatko -ryhmiksi lukeutuvat kaikki telinevoimistelun Jatko -ryhmät. Jatko -ryhmä on pääsääntöisesti ryhmä, jossa harjoitellaan Alkeet ryhmän jälkeen.

Jatko ryhmät on tarkoitettu harrastajille, joilla on jo jonkin verran osaamista, mutta Kehitys -ryhmän kriteerit eivät vielä täyty ja, joissakin alkeet ryhmässä harjoiteltavissa liikkeissä on vielä puutteita.  Ryhmissä harjoitellaan lajin perusteita, kehitysryhmään pääsemisen kriteereitä, sekä liikkeiden vaatimaa voimaa ja liikkuvuutta. Ryhmissä edetään taidon karttumisen mukaan. 

Poikkeuksena tähän aikuisten Jarko -ryhmä, joka on tarkoitettu edistyneemmille harrastajille.


Kehitys

Seuran Kehitys- ryhmiksi lukeutuvat Kimmat-, Kundit-  sekä kaikki telinevoimistelun- ja parkourin -Kehitys -ryhmät. 

Kehitys -ryhmät on tarkoitettu harrastajille, joilla on jo hallussa lajin perusteet.  Ryhmään pääsemiseksi tulee täyttää Kehitys- ryhmän kriteerit.  Ryhmissä harjoitellaan lajiliikkeitä sekä liikkeiden vaatimaa voimaa ja liikkuvuutta. Harjoittelussa siirrytään jo liike kehittelyn harjoitteluun. Ryhmissä edetään taidon karttumisen mukaan. 


Taito

Seuran Taito -ryhmiksi lukeutuvat Kimmat-, Kundit-, Taitomasters  sekä kaikki telinevoimistelun- ja parkourin -Taito -ryhmät. 

Taito -ryhmät on tarkoitettu harrastajille, joilla on jo hallussa lajin perusteet sekä lajiliikkeissäkin on jo osaamista.  Ryhmään pääsemiseksi tulee täyttää Taito- ryhmän kriteerit.  Ryhmissä harjoitellaan lajiliikkeitä, liike yhdistelmiä sekä liikkeiden vaatimaa voimaa ja liikkuvuutta. Ryhmissä edetään taidon karttumisen mukaan. 


Tarkemmat kriteerit sekä se, mitä ryhmissä harjoitellaan määrittyvät lajin ominaispiirteiden mukaan. Pääset tutustumaan niihin tarkemmin alla olevista linkeistä.


Milloin siirrytään ryhmästä toiseen?

Samassa tasoryhmässä pysytään pääsääntöisesti koko syys- ja kevätkausi, elokuu-toukokuu.  Uuteen ryhmään siirrytään kun kriteerit täyttyvät.

Ryhmäytymisen ja oppimisen kannalta on parasta, jos ryhmä pysyy yhtenäisenä elo-toukokuun ajan. Ryhmän harjoittelun vaikeustasoa nostetaan kauden aikana, jos ryhmän jäsenet ovat kehittyneet hyvää vauhtia. 

Tasoa voi vaihtaa, jos nykyinen ryhmä on jostain syystä selvästi epäsopiva. Tason vaihto tapahtuu ohjaajan suosituksella tai ottamalla yhteyttä harraste.vsku@gmail.com ja varaamalla testiaika.


Miten ryhmästä toiseen siirrytään?

Kevätkaudella huhti-toukokuussa ryhmissä tehdään taito testit, joiden perusteella siirrytään seuraavan kauden ryhmiin. 

Jos aloittavalla harrastajalla on jo ennestään osaamista lajissa, johon hän on ilmoittauaumassa,  etkä tiedä mihin ryhmään ilmoittautua. Ilmoittaudu taitotestiin ottamalla laittamalla sähköpostia ja varaamalla testiaika: harraste.vsku@gmail.com