Seuran arvot

Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry

 

Avoimuus

 

Avoimuus seurassa tarkoittaa avoimuutta kaikkien seuran toimijoiden välillä. Seura näkee erityisen tärkeänä avoimuuden ohjaajien ja vanhempien välillä. Seuran johtokunnan ja henkilökunnan tavoitteena on luoda keskustelulle avoin ilmapiiri, jossa jokaisen harrastavan lapsen sekä toiminnassa mukana olevan aikuisen mielipiteet tulisi huomioitua ja käsiteltyä. Avoimuus on myös osa tiedottamista. Seuran tiedotuskanavat ovat www-sivut sekä sähköpostikirjeet. Tavoitteena on tiedottaa asioista avoimesti ja selkeästi, jotta tieto tavoittaisi kaikki seuran jäsenet.

 

Luottamus

 

Toiminnan pohjana on luottamus seuraa ja sen toimintaa kohtaa. Luottamukselliset suhteet ohjaajien, lasten sekä vanhempien välillä on tärkeä asia toiminnan laadun ja kehittymisen kannalta. Hyvä vuorovaikutus pohjautuu luottamukseen. Seuran kehittymisen kannalta on tärkeää, että luomme kaikin tavoin mahdolliseen avoimeen, rehelliseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusta seurassa on lasten, ohjaajien, vanhempien, työntekijöiden ja johdon välillä ja myös keskenään.

Osaaminen

 

Yksi todella tärkeä tae laadukkaan toiminnan järjestämiselle on ohjaajien ja seuran toimihenkilöiden sekä johdon osaaminen. Osaamisen kehittäminen on seuran tärkeimpiä ja pysyviä tavoitteita. Erilaisten osaajien hyödyntäminen koko seuran hyväksi lisää harrastavien lasten vanhempien sitoutumista seuratoimintaan. Oppiminen kaikissa ohjaustilanteissa on tärkeää

 

Tasapuolisuus

 

Seuran kaikkien toimijoiden tulee kohdella toisiaan tasapuolisesti ja toisiaan arvostaen. Jokaisella seurassa on samat velvoitteet ja etuisuudet. Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti. Harrastajia ryhmissä ohjataan ja valmennetaan tasavertaisesti ja jokaisen oman kehitystason mukaisesti.