Epäasiallinen käytös seurassa tai kiusaaminen ryhmässä

Kiusaamista ehkäistään huolellisella tuntisuunnitelulla ja seuran voimistelijoiden pelisäännöillä.

Jos koet, että sinua kiusataan ryhmässä!

Kerro siitä ohjaajalle. Jos et uskalla kertoa hänelle yksin, kerro kaverin kanssa.

Voit kertoa siitä toiselle aikuiselle seurassa tai vanhemmallesi.

Ohjaajan kuuluu puuttua kiusaamiseen ja jos hän tarvitsee siihen apua, hän voi pyytää sitä seuran harrastekoordinaattoreilta tai toiminnanjohtajalta.

Jos ryhmässä kiusaaminen jatkuu, pyydä vanhempaasi olemaan yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan vsku.laskutus(at)gmail.com tai 0505678662 (ark klo 10-14)

Tarvittaessa kiusaamistapauksissa käytetään seuran toimintamallia, kun puututaan muuhun epäasialliseen käytökseen.

PUUTTUMINEN EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN SEURASSA

1.     Jos koet, että olet kohdannut epäasiallista käytöstä seurassa. Ole yhteydessä joko seuran toiminnanjohtajaan Pirkko Haapalaan 0505678662  tai seuran puheenjohtajaan Jaakko Sylviniin 0401525120 tai laittaa sähköpostia vsku.laskutus(at)gmail.com. Voit myös tulla juttelemaan suoraan toisen henkilön kanssa tapahtuneesta seurassa toiminnanjohtajalle Pirkko Haapalalle tai jollekkin muulle päätoimisista työtekijöistä (Hannele Yläranta, Niklas Eränpalo, Fanny Hopia). 

Valituksen vastaanottaja kirjaa ylös: 

· valituksen sisällön 

· päivämäärän 

· kuka on ottanut valituksen vastaan 

· ilmoittajan nimen, jos se on tiedossa

2.     Selvitämme asiaa ja palaamme asiaan, kun sovittuun ajankohtaan mennessä. Seurassa sovitaan, että ketkä jatkaa asian käsittelyä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman puolueettomat käsittelijät. Tarvittaessa hankimme ulkopuolista apua asian käsittelyyn.

3.     Arvioidaan rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tarve Arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko kyseessä laiton toiminta vai seurassa itse selvitettävä tapaus. Jos huoli herää ala-ikäisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, on perusteltua tehdä lastensuojeluilmoitus.

4.     Osapuolten kuuleminen, kun ei ole syytä epäillä rikosta Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Nämä kuulemiset kirjataan ylös ja kuullut henkilöt saavat mahdollisuuden lukea heistä kirjatut tiedot kuulemisen jälkeen. Kirjauksiin merkitään seuraavat asiat: 

· ketä on kuultu 

· milloin

 · ketkä ovat olleet paikalla kuulemisten sisältö 

· mitä on sovittu jatkosta 

Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Kun kuullaan ala-ikäisiä, vanhempia informoidaan ja heiltä pyydetään lupa, sekä annetaan heille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia informoidaan jälkikäteen, mistä on puhuttu, ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

5.     Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassa  ensisijaisena meillä on lapsen tai nuoren etu. Kurinpidollisista toimenpiteistä erityisesti koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää seuran hallitus. Informoimme kaikista häirintä- ja väkivaltatapauksista seuran hallitusta.

6.     Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Jos valitus tai huoli on tullut suoraan yksityishenkilöltä, esimerkiksi vanhemmalta tai urheilevalta nuorelta, kerrotaan hänelle valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Jos valitus on tullut lajiliitosta, toimitetaan raportti selvityksestä lajiliitolle.