Seuran pelisäännöt

Seuran tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintaansa, joten vanhempien mielipide ja palaute on tärkeää. Avoimella vuorovaikutuksella luomme hyvän pohjan yhteistyölle. Olemme vuosien varrella pitäneet useita pelisääntökeskusteluja, joiden pohjalta laadittuihin yhteisiin pelisääntöihin on kerätty tärkeimmiksi koettuja asioita.

Voimistelijan pelisäännöt

 1. Kuuntelen ohjaajaa
 2. Noudatan ohjeita ja pelisääntöjä
 3. Käyttäydyn hyvin
 4. Kannustan kavereita
 5. Annan toiselle harjoitusrauhan, en kiusaa ketään
 6. Yritän aina parhaani ja harjoittelen ahkerasti
 7. Siivoan jälkeni

Jos voimistelija ei toistuvista pyynnöistä huolimatta noudata pelisääntöjä ja hänen käytöksensä on joko vaaraksi tai häiriöksi muille ryhmän jäsenille tai hän vaarantaa käytöksellään oman turvallisuutensa, ohjaajalla on oikeus poistaa voimistelijan ryhmästä.

Vanhemman pelisäännöt

 1. Annan ohjaajille, valmentajille, tuomareille sekä toimitsijoille työrauhan. Ohjaajan tavoitteena on ohjata voimistelijaa luovaan itsenäiseen toimintaan. Työrauhan säilyttämiseksi on tärkeää, että ohjaajan työskentelyyn ei puututa kesken tunnin. Ohjaajan kanssa voi keskustella tunnin jälkeen, tai mieluiten sopia keskusteluajasta. Jos haluat jäädä seuraamaan tuntia, siitä on aina sovittava ohjaajien kanssa erikseen.
 2. Olen erityisen varovainen ajaessani autolla salien piha-alueilla
 3. En arvostele ohjaajaa, tuomaria tai toimitsijaa lapseni kuullen.
 4. Kannustan lastani ja annan hänelle työrauhan.
  • En vertaa lastani toisin lapsiin, vaan annan lapseni kehittyä omaa tahtiaan.
  • Tuen lastani hänen kehittymisessään.
  • Iloitsen hänen kanssaan jo pienistäkin onnistumisista.
 5. Ohjaan lastani hyviin elämäntapoihin ja käytöstapoihin: aktiiviseen arkiliikuntaan ja hyviin ruokatottumuksiin. Harjoitusjuomana tarjoan vettä.
 6. Kerron ohjaajalle mahdollisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa lapsen jaksamiseen ja kehittymiseen. Ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus. On äärimmäisen tärkeää, että ryhmän ohjaajat tietävät mahdollisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen/harjoitteluun ryhmässä.
 7. Kertaan säännöllisesti voimistelijan pelisääntöjä lapseni kanssa
 8. Huomioin yhteystiedoissa annetut puhelinajat puhelujen osalta. Tekstiviestien ja WhatsUp-viestin lähettelyä vältän öisin klo 20-09 välillä ja viikonloppuisin.

Jos voimistelija ei toistuvista pyynnöistä ja keskusteluista huolimatta noudata pelisääntöjä ja hänen käytöksensä on joko vaaraksi tai häiriöksi muille ryhmän jäsenille tai hän vaarantaa käytöksellään oman turvallisuutensa, ohjaajalla on oikeus poistaa voimistelijan ryhmästä.

Ohjaajan pelisäännöt

 1. Huolehdin turvallisuudesta
 2. Ohjaan jokaista voimistelijaani tasapuolisesti
 3. Olen avoin, positiivinen ja kannustava
 4. Annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti
 5. Minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa.
 6. Puutun kiusaamiseen heti, kun asia on huomattu ryhmässä