MIKSULAN PARKKEERAUKSESTA

21.12.2018

Varovaisuutta ja malttia piha-alueella!

MIKSULAN PARKKEERAUKSESTA

Kiinteistön omistaja on varten vasten meille rakentamassa salin nykyisen kulkuoven eteen paljon lisää uutta parkkitilaa. Parkkitila on jo osaltaan ollut käytössä noin kuukauden ajan.

NYT UUDEN ALUEEN SALAOJITUS ON KÄYNNISSÄ ja sen vuoksi alue on rajattu. Työmaa aiheuttaa hetkellisesti vähennystä parkkipaikoissa ja kaventaa kulkureittiä. Kulkureitit kapenee entisestään, koska lähes kaikilla tuntuu olevan tarve saada auto aivan salin oven eteen. Kävely hieman etäämmältä lapsen kanssa on selkeästi haastavaa. Pihassa on edelleen tilaa, jos ajaa hieman pidemmälle eteenpäin. Talon päädyssä on useita parkkipaikkoja. Autoja ei saa parkkeerata nurmikkoalueelle opastaulun ympärille.

Salaojitus valmistuu viikonlopun aikana. Valaistusta lisätään. Parkkialue ja paikat tullaan merkitsemään selkeästi. Rakennustyössä menee hetki aikaa.

Jos kaikki käyttäjät pystyisivät noudattamaan hyviä tapoja ja tarkkaavaisuutta parkkipaikalla vaaratilanteilta vältyttäisiin. Lapset ovat tulossa liikkumaan, joten auton jättäminen hieman etäämmälle on varmasti mahdollista.  Lapsi kannattaa saattaa sisälle saliin.

Lisäksi muistutan kaikkia laista, jossa auton turha tyhjäkäyttäminen kielletään:

”Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Mikäli ulkoilman lämpötila on kuitenkin alle -–15 ºC, saa moottoria ennen ajoon lähtemistä käyttää enintään neljä minuuttia. Traktorin, moottorityökoneen ja auton alustalle rakennetun työkoneen moottoria saa kuitenkin käyttää ennen ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn aloittamista sen aikaa, kuin on tarpeen ajoneuvon toimintavalmiiksi saattamiseksi”

Miksulassa on vanhemmille erillinen lämmin odotustila, jossa voi odottaa lasta voimistelun ajan.