Harrastuksen lopettaminen

Jos lopetat harrastuksen täytä alla oleva lomake. Niin tieto lopettamisesta siirtyy eteenpäin. Harrastuksen lopettamisesta tulee aina ilmoittaa.